HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

Thời tiết 3 miền - Tỉ giá

Hà Nội
Huế
TP HCM

LỊCH HÔM NAY

Liên kết Website

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Thành viên trực tuyến

21 khách và 1 thành viên
 • Trần Nam
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm thông tin

  Google.com.vn Trang này
  Gốc > Toán học - Đề thi > Đáp án Toán >

  Đáp án Bài kiểm tra Toán tháng 11- Lớp 5

                  Premium Vector | Back to school. happy children painting and drawing on paper. cute boys and girls having fun together. children look up with interest. art kids.

  ==> Đáp án Bài kiểm tra Toán tháng 11- Lớp 5:

  Bài 1: Tìm x < 43, 58 biết x là số thập phân lớn nhất mà phần thập phân có 1 chữ số.

  x = 43,5

  Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

   
  5,7 tạ = 570 kg            ;       3,5kg =  0,35 yến
   
  42dm 4cm = 42,4 dm     ;        m = 40 cm
   
  36ha 8a = 36,08 ha          ;       2,6 m= 2 m60 dm2

  Bài 3:  Tính A= ( x ) :   + 2014

   =  =  = 6,3 - 0,5 + 2014 = 5,8 + 2014 = 2019,8

  Bài 4:  Tính bằng cách thuận tiện nhất:

    =  =  =  =  = 2

  Bài 5: Một tổ thợ mộc có 3 người trong 5 ngày đóng được 75 cái ghế. Hỏi nếu tổ có 5 người làm trong 7 ngày thì sẽ đóng được bao nhiêu ghế, biết năng suất mỗi người đều như nhau.

  Giải

  1 người trong 5 ngày đóng được: 75 : 3 = 25 (cái ghế)

  1 người trong 1 ngày đóng được: 25 : 5 = 5 (cái ghế)

  1 người trong 7 ngày đóng được: 5 x 7 = 35 (cái ghế)

  5 người trong 7 ngày đóng được: 35 x 5 = 175 (cái ghế)

  Đ/s: 175 cái ghế

  Bài 6:  Ba kho lương thực: kho 1 và kho 2 có 34,9 tấn gạo, kho 2 và kho 3 có 31,7 tấn, kho 3 và kho 1 có 33,8 tấn. Hỏi mỗi kho có bao nhiêu tấn gạo?

  Giải

  Tổng số gạo trong 3 kho là: (34,9 + 31,7 + 33,8) : 2 = 50,2 (tấn)

  Kho 3 có: 50,2 - 34,9 = 15,3 (tấn)

  Kho 1 có: 33,8 - 15,3 = 18,5 (tấn)

  Kho 2 có: 34,9 - 18,5 = 16,4 (tấn)

  Đ/s: Kho 1: 18,5 tấn; kho 2: 16,4 tấn; kho 3: 15,3 tấn

  Bài 7: Tìm Y biết:

  Y x 90 + Y : 0,1  = 26,8

  Y x 90 + Y x 10 = 26,8

  Y x (90 + 10) = 26,8

  Y x 100 = 26,8

  Y = 26,8 : 100

  Y = 0,268

  Bài 8: Khối 5 gồm 3 lớp có tất cả 102 học sinh. Biết tỉ số số học sinh 5B so với 5A là 16/18, tỉ số số học sinh 5C so với 5B là 17/16. Hãy tính số học sinh của mỗi lớp.

  Giải

   Ta coi số học sinh lớp 5B là 16 phần bằng nhau thì số học sinh lớp 5A là 18 phần và số học sinh lớp 5C là 17 phàn như thế.

  Tổng số phần bằng nhau là: 16 + 18 + 17 = 51 (phần)

  Giá trị 1 phần là: 102 : 51 = 2 (học sinh)

  Số học sinh lớp 5B là: 2 x 16 = 32 (học sinh)

  Số học sinh lớp 5A là: 2 x 18 = 36 (học sinh)

  Số học sinh lớp 5C là: 2 x 17 = 34 (học sinh)

  Đ/s: 5B: 32 học sinh; 5A: 36 học sinh; 5C: 34 học sinh

  Bài 9*:  Cho hai số có tổng là 12,05. Nếu số hạng thứ nhất gấp lên 4 lần và số hạng thứ hai gấp lên 3 lần thì tổng hai số lúc đó là 39,8. Tìm hai số ban đầu.

  Giải

  Nếu số hạng thứ nhất và số hạng thứ hai cùng gấp lên 3 lần thì tổng hai số lúc đó là: 

  12,05 x 3 = 36,15

  Số hạng thứ nhất là: 39,8 - 36,15 = 3,65

  Số hạng thứ hai là: 12,05 - 3,65 = 8,4

  Đ/s: 3,65 và 8,4

  Bài 10*. Có một số can đựng đầy dầu 10 lít. Nếu đem số dầu đó đổ sang đầy các can 2 lít thì số can đựng dầu 2 lít sẽ nhiều hơn số can đựng dầu 10 lít ban đầu là 12 can. Hỏi có bao nhiêu lít dầu?

  Giải

  12 can đựng dầu 2 lít chứa số lít dầu là: 2 x 12 = 24 (lít)

  1 can đựng dầu 10 lít hơn 1 can đựng dầu 2 lít số dầu là: 10 - 2 = 8 (lít)

  Có số can đựng dầu 3 lít là: 24 : 8 = 3 (can)

  Có số dầu là: 10 x 3 = 30 (lít)

  Đ/s: 30 lít

  Bài 11*. Một đội công nhân gồm 10 người dự định làm xong một công việc trong 5 ngày, nhưng sau khi làm được 2 ngày thì 4 người phải chuyển đi làm công việc khác. Hỏi đội công nhân còn lại sẽ phải hoàn thành công việc đó chậm hơn so với dự định bao nhiêu ngày? (Mức làm không đổi)

  Giải

  Theo dự định, 10 người còn phải làm tiếp số ngày để hoàn thành công việc là: 5 - 2 = 3 (ngày)

  1 người này sẽ phải làm phần công việc còn lại trong số ngày là: 3 x 10 = 30 (ngày)

  Vì 6 người chuyển đi làm việc khác nên số người còn lại là: 10 - 4 = 6 (người)

  6 người này sẽ phải làm phần công việc còn lại trong số ngày là: 30 : 6 = 5 (ngày)

  Công việc đó hoàn thành chậm so với dự định là: 5 - 3 = 2 (ngày)

  Đ/s: 2 ngày

  Bài 12*: Tính nhanh các biểu thức sau:

  a. 23,65 – 22,15 + 21,65 – 20,15 + 19,65 – 18,15 + … + 3,65 – 2,15 + 1,65

  ==> Ta thấy, từ số thứ nhất 23,65 đến số cuối cùng 1,65 của biểu thức có tất cả 23 số. Vậy từ số thứ nhất 23,65 đến số 2,15 có 22 số tương ứng với 11 hiệu.

  Do đó:  23,65 – 22,15 + 21,65 – 20,15 + 19,65 – 18,15 + … + 3,65 – 2,15 + 1,65

           = (23,65 – 22,15)+ (21,65 – 20,15 ) + (19,65 – 18,15 )+ … + (3,65 – 2,15) + 1,65

           = 1,5 + 1,5 + 1,5 + ... + 1,5 + 1,65 = 1,5 x 11 + 1,65 = 16,5 + 1,65 = 18,15

  b. 1,25 – 2,75 + 4,25 – 5,75 + …+ 25,25

  = 1,25 - 2,75 + 4,25 - 5,75 + 7,25 - 8,75 + 10,25 - 11,75 + 13,25 - 14,75 + 16,25 - 17,75 + 19,25 - 20,75 + 22,25 - 23,75 + 25,25

  = 1,25 + (4,25 - 2,75) + (7,25 - 5,75) + ...+ (25,25 - 23,75)

  = 1,25 + 1,5 + 1,5 + ...+ 1,5 = 1,25 + 1,5 x 8 = 1,25 + 12

  = 13,25


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Tuấn Anh @ 01:24 12/11/2020
  Số lượt xem: 268
  Số lượt thích: 8 người (phạm lan, lê hoàng, Nguyễn Tuấn Anh, ...)
   
  Gửi ý kiến

  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !