HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

Thời tiết 3 miền - Tỉ giá

Hà Nội
Huế
TP HCM

LỊCH HÔM NAY

Liên kết Website

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Thành viên trực tuyến

7 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm thông tin

  Google.com.vn Trang này
  Gốc > Toán học - Đề thi > Đáp án Toán >

  Đáp án bài luyện thêm cuối năm lớp 5 (Bài số 4, HSK-G)

                                                     Máy bay trực thăng - gif.ovh

  Bài 1: Tính:

  a) 19,56 - 3,6 : 1,2 x 1,8

  = 19,56 - 3 x 1,8

  = 19,56 - 5,4

  = 14,16

  b) 3,2 + 4,65 : 1,5

  = 3,2 + 3,1

  = 6,3

  Bài 2: Tìm x, biết:  

  (x + 5,2) : 3,2 = 4,7 (dư 0,5)

  x + 5,2 = 4,7 x 3,2 + 0,5

  x + 5,2 = 15,04 + 0,5

  x + 5,2 = 15,54

  x = 15,54 – 5,2

  x = 10,34

  Bài 3: Tìm số tự nhiên ab, biết ab chia cho 5 dư 2 và ab chia hết cho 9.

  Gải

  Để ab chia cho 5 dư 2 => b = 2 hoặc 7

  Để a + 2 chia hết cho 9 => a = 7. Vậy ta được số 72

  Để a + 7 chia hết cho 9=> a = 2. Vậy ta được số 27

  Đ/s: 72; 27

  Bài 4: Lan và Hồng cùng làm một công việc có thể hoàn thành trong 10 ngày. Sau 7 ngày cùng làm thì Lan nghỉ việc. Hồng phải làm nốt phần việc còn lại trong 9 ngày. Hỏi nếu làm riêng từ đầu thì Hồng làm trong bao lâu?

  Giải

  Vì 2 bạn làm công việc xong trong 10 ngày nên trong 1 ngày 2 bạn làm được  công việc

  Vậy trong 7 ngày 2 bạn làm được:   x 7 =  (công việc)

  Khối lượng công việc Hồng còn phải làm là: 1 –   (công việc)

  Trong 1 ngày bạn Hồng làm được:   : 9 =  (công việc)

  Nếu làm riêng 1 mình thì Hồng làm trong số ngày là: 1 :  = 30 (ngày)

  Đ/s: 30 ngày

  Bài 5. Một người bán hàng được lãi 50 000 đồng và số tiền lãi bằng 10% số tiền vốn bỏ ra. Số tiền vốn và lãi của người đó là bao nhiêu?

  Giải

  Số tiền vốn là: 50000 : 10 x 100 = 500000 (đồng)

  Số tiền vốn và lãi là: 500000 + 50000 = 550000 (đồng)

  Đ/s: 550000 (đồng)

  Bài 6. Giá một chiếc ti vi là 6750 000 đ. Để nhanh chóng bán được hàng người ta đã giảm giá bán hai lần: lần thứ nhất giảm 7% giá bán ban đầu, lần thứ hai giảm 8% giá bán của ti vi sau lần giảm giá thứ nhất. Hỏi sau hai lần giảm giá, giá của chiếc ti vi đó là bao nhiêu?

  Giải

  Giá bán chiếc ti vi sau lần giảm giá thứ nhất là:

  6750000 – ( 67500000 x 7%)= 6277500 (đồng)

  Sau 2 lần giảm giá, giá bán chiếc ti vi đó là:

  6277500 – (6277500 x 8%) = 5775300 (đồng)

  Đ/s: 5775300 (đồng)

  Bài 7. Tìm một số tự nhiên có 3 chữ số biết rằng chữ số hàng trăm là lớn nhất có thể, tổng ba chữ số của nó chia hết cho 9 và hiệu của chữ số hàng đơn vị với chữ số hàng chục là 1.

  Giải

  Gọi số cần tìm là abc (a ≠ 0; a, b, c ≤ 9)

  Vì chữ số hàng trăm lớn nhất có thể nên a = 9.

  (a + b + c) chia hết cho 9, mà a = 9 chia hết cho 9 nên (b + c) chia hết cho 9.

  => bc = 09; 90; 18; 81; 27; 72; 36; 63; 45; 54; 99

  Vì c - b = 1 => bc = 45

  Vậy số cần tìm là 945.

  Đ/s: 945

  Bài 8. Cho tam giác ABC có diện tích 720cm2. M là điểm chính giữa của cạnh BC. N là điểm chính giữa của đoạn AM. Tính diện tích tam giác BNM.

  Giải

                                    

  Ta có: S AMC = S AMB =  SABC = 720 x    = 360 (cm2) (Các tam giác có chung chiều cao hạ từ đỉnh A và đáy CM= MB =  BC)

  S BNA = S BNM =  S ABM = 360 x   = 180 (cm2) ( Các tam giác có chung chiều cao hạ từ đỉnh B và đáy AN = NM =   AM)

  Đ/s: 180cm2

  Bài 9: Cho tam giác ABC. Hai điểm D, E lần lượt là trung điểm của BC và AB. G là giao điểm của AD và CE.

  a) So sánh diện tích của các tam giác GAE, DCG.

  b) Tính diện tích tam giác ABC, biết diện tích tam giác BGE bằng 13,5 cm2.

  c) BG cắt AC tại M. Chứng minh MA = MC.

  Giải

                                         

  a. Ta có: S CAD = S DAB =  S ABC ( Các tam giác có chung chiều cao hạ từ đỉnh A và đáy DC = DB =   BC)

  S ACE = S ECB =   ABC ( Các tam giác có chung chiều cao hạ từ đỉnh C và đáy AE = EB =   AB) 

  => S ECB = S DAB

  2 tam giác này lại có chung phần diện tích là tứ giác GEBD => S AGE = S GCD

  b. Ta có: S CGD = S DGB ( 2 tam giác có chung chiều cao hạ từ đỉnh G và đáy DC = DB)

  S EGA = EGB ( 2 tam giác có chung chiều cao hạ từ đỉnh G và đáy AE = EB)

  Mà S EGA = S CGD => S CGD = S DGB = S EGA = EGB = 13,5 (cm2)

  => S CGB = S AGB = SEGB x 2 = 13,5 x 2 =27 (cm2)

  Vì S ACE = S ECB => S CGA = S CGB = S AGB = 27 (cm2)

  Vậy diện tích tam giác ABC là: 27 x 3 = 81 (cm2)

  c. Ta có S GAB = S GCB mà 2 tam giác này có chung đáy GB nên chiều cao hạ từ A và C bằng nhau.

  Xét 2 tam giác MAG và MCG có chiều cao hạ từ A và C xuống đáy chung MG bằng nhau => S MAG = S MCG.

  2 tam giác MAG và MCG có diện tích bằng nhau lại có chung chiều cao hạ từ đỉnh G => đáy MA = MC.

  Đ/s: a. S AGE = S GCD; b. 81 cm2; c. MA = MC


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Tuấn Anh @ 14:25 16/06/2021
  Số lượt xem: 196
  Số lượt thích: 5 người (Nguyễn Tuấn Anh, Vũ hoa, lê hoàng, ...)
   
  Gửi ý kiến

  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !