HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

Thời tiết 3 miền - Tỉ giá

Hà Nội
Huế
TP HCM

LỊCH HÔM NAY

Liên kết Website

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Thành viên trực tuyến

10 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm thông tin

  Google.com.vn Trang này
  Gốc > GDĐT - Tình huống sư phạm >

  Đọc “Dự thảo” đoán “Chuyên viên” (2)

  Ngoài chuyên viên, liệu Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn có cần thêm chuyên gia về pháp luật cũng như chuyên gia ngôn ngữ?

  Đọc “Dự thảo” đoán “Chuyên viên” (1)

  Điều 2: Giải thích từ ngữ

  Dự thảo viết: “Khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông” giảng dạy cho học sinh có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở theo học trình độ trung cấp trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp là “Khối lượng kiến thức cơ bản trong Chương trình giáo dục trung học phổ thông”,…

  Có hay không một văn bản quy phạm pháp luật quy định “Khối lượng kiến thức cơ bản trong Chương trình giáo dục trung học phổ thông”?

  Được biết “Chương trình giáo dục phổ thông” (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) bao gồm:

  1. Chương trình tổng thể.

  2. Các chương trình môn học và hoạt động giáo dục của cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông.

  Tuy nhiên, Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT không có điều nào quy định “Khối lượng kiến thức cơ bản trong Chương trình giáo dục trung học phổ thông”.

  Tuy nhiên phụ lục trong Dự thảo lại có thể tìm thấy “Bảng tổng hợp kế hoạch giáo dục cấp trung học phổ thông”.

                                              Trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ảnh: Moet.gov.vn)

  Cũng cần nói thêm khái niệm “Bậc học” và “Cấp học” trong Chương trình tổng thể không phù hợp với quy định trong Luật Giáo dục 2019.

  Thông tin trong một bài đăng trên báo Giaoducthoidai.vn ngày 14/01/2021 cho biết “Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Thông tư quy định khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông tối thiểu trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp”, phải chăng đây chính là dự thảo được đề cập trong bài viết này? [2]

  Điều này có nghĩa là hiện chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định “khối lượng kiến thức cơ bản trong chương trình giáo dục trung học phổ thông” áp dụng cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp và vì thế việc quy định số môn học (hai môn bắt buộc, một số môn tự chọn) cho học sinh trung cấp nghề trong Dự thảo có phải là hơi tùy tiện?

  Mặt khác, cùng là dự thảo “Thông tư” của Bộ trưởng, lúc thì là “khối lượng kiến thức cơ bản” lúc lại là “khối lượng kiến thức tối thiểu”, vậy sẽ còn bao nhiêu loại “khối lượng kiến thức” mà các chuyên viên giúp việc Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn sẽ tiếp tục sáng tạo thêm?

  Người viết cho rằng chọn cụm từ “khối lượng kiến thức tối thiểu” là phù hợp.

  Chừng nào một văn bản quy phạm pháp luật quy định “Khối lượng kiến thức tối thiểu” dạy cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở theo học trình độ trung cấp nghề (hoặc “9+”) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa được công bố thì chừng đó chưa thể ban hành Thông tư “Quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp” trừ trường hợp chính trong Thông tư này có các điều khoản quy định phù hợp.

  Điều 3: Mục đích giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông

  1. Giúp cho học sinh có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở theo học trình độ trung cấp trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp được học và hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông được cấp Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông để sử dụng trong việc theo học trình độ cao hơn của giáo dục nghề nghiệp và sử dụng trong trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật.

  2. Học sinh được cấp Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông được bảo lưu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông nếu có nguyện vọng hoàn thành Chương trình giáo dục trung học phổ thông.

  Có hai vấn đề cần giải thích:

  Thế nào là “Khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông” và

  Thế nào là “Chương trình giáo dục trung học phổ thông”?

  “Khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông” trong Thông tư này được hiểu chỉ là “khối lượng kiến thức tối thiểu” mà học sinh trung cấp nghề phải học còn “Chương trình giáo dục trung học phổ thông” cũng chỉ là chương trình tối thiểu (07 môn) được dạy tại các trung tâm giáo dục thường xuyên.

  Phải nói rõ như vậy để tránh chuyện lập lờ rằng hoàn thành Chương trình giáo dục trung học phổ thông (theo Thông tư này) là hoàn toàn giống như học sinh học xong chương trình trung học phổ thông 12 năm (theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT).

  Điều 13: Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  1. Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và cấp Giấy chứng nhận đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định tại Thông tư này.

  2. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) đối với việc tổ chức thực hiện các quy định tại Thông tư này theo quy định của pháp luật

  Vấn đề cần làm rõ là các “cơ sở giáo dục” thuộc “phạm vi quản lý” của các Sở Giáo dục và Đào tạo là những loại cơ sở nào, có bao gồm cả các cơ sở giáo dục nghề nghiệp?

  Nếu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không nằm trong phạm vị điều chỉnh của Thông tư này thì có cần phải ban hành Thông tư?

  Còn nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo muốn đưa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vào “phạm vi quản lý” của các Sở Giáo dục và Đào tạo thì Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có đồng ý?

  Có thể thấy bằng Dự thảo Thông tư này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo muốn thể hiện rõ ràng quan điểm:

  Thứ nhất, hoạt động giáo dục kiến thức trung học phổ thông cho học sinh (trong đó có học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp) hoàn toàn do ngành Giáo dục quản lý.

  Thứ hai, nếu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có các đơn vị/trung tâm đảm nhận việc giảng dạy và thi cấp giấy chứng nhận kiến thức văn hóa trung học phổ thông thì các đơn vị này phải chịu sự quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

  Thứ ba, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chỉ được phép tổ chức dạy và học từ 4 đến 6 môn tùy theo ngành nghề nhưng không được dạy 07 môn theo chương trình giáo dục thường xuyên.

  Nói cách khác học sinh hoàn thành chương trình dạy văn hóa trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể liên thông lên cao đẳng nhưng không thể liên thông lên đại học ngoại trừ việc tham dự kỳ thi quốc gia tốt nghiệp trung học phổ thông và có bằng tốt nghiệp.

  Người viết ủng hộ chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng đoán rằng phản ứng của dư luận, đặc biệt là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ không như vậy.

  Nếu gặp phải những phản ứng quyết liệt, những người chắp bút Dự thảo Thông tư sẽ vui vẻ viết lại hay kiên quyết bảo lưu quan điểm?

  Điều người viết muốn nhấn mạnh là Thông tư của Bộ trưởng thì chịu trách nhiệm cuối cùng về các điều khoản trong Thông tư chính là Bộ trưởng chứ không phải người viết Dự thảo.

  Bộ Giáo dục và Đào tạo có một lực lượng chuyên viên hùng hậu là điều không phải bàn luận nhưng ngoài chuyên viên, liệu Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn có cần thêm chuyên gia về pháp luật cũng như chuyên gia ngôn ngữ?

  Hay truyền thống làm việc lâu nay là cứ làm, nếu bị chỉ ra chỗ sai thì… sửa.

  * Tài liệu tham khảo:

  [1] https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/se-thi-diem-dao-tao-trinh-do-cao-dang-cho-hoc-sinh-tot-nghiep-thcs-621768/

  [2] https://giaoducthoidai.vn/goc-nhin/quy-dinh-khoi-luong-kien-thuc-van-hoa-thpt-toi-thieu-trong-truong-nghe-tyCDvifGR.html

  (theo Xuân Dương/GDVN)

  Nhắn tin cho tác giả
  Hoàng Mai @ 22:33 05/06/2021
  Số lượt xem: 487
  Số lượt thích: 4 người (lê hoàng, Trần Nam, phạm lan, ...)
  Avatar

  CHUYỆN CŨ- CHUYỆN MỚI...?

  Có 1 vấn đề là các cấp quản lý & biên tập nội dung chương trình SKG tiểu học hình như nghĩ rằng học sih tốt nghiệp tiểu học sẽ ko học tiếp lên THCS hay sao ý mà cứ nhồi nét bằng được một số lượng kiến thức quá cao, quá nhiều so với yêu cầu (đáng lẽ sẽ học ở bặc THCS) vào giảng dạy ở tiểu học.

  Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh lứa tuổi tiểu học chỉ tiếp nhận ở mức độ phù hợp, đừng đánh cắp tuổi thơ của các em, suốt ngày lo bài vở với học hành đến mòn cả đũng quần. Chỉ tổ gia tăng cận thị, béo phì,... cho hs. Chả trách giáo viên và học sinh suốt ngày lu bù, loay hoay với bài vở và kiến thức chương trình. Vậy làm sao phát huy được thời lượng giáo dục thể chất và các hoạt động trải nghiệm kĩ năng sống cho học sinh...? Đây cũng là hệ lụy của phát sinh việc dạy thêm học thêm. Bất cập trong nội dung chương trình chuẩn kiến thức cơ bản (đã giảm tải) và tồn tại các trường điểm, trường chuyên cũng tạo ra nguyên nhân dẫn đến tất yếu của việc dạy thêm học thêm. Đề thi đầu vào của các trường trọng điểm (thực chất là trường chuyên) với các yêu cầu cảu 1 số đề bài quá cao với chuẩn kiến thức và kĩ năng cơ bản trong chương trình giảng dạy. Vậy ko học thêm dạy thêm thì học sinh rất khó để thi đậu vào các trường đó.

  Thiết kế giáo án cũng vậy, yêu cầu đồng bộ giáo án như vậy làm sao có được sự đổi mới- sáng tạo trong giảng dạy, đó là thứ chủ nghĩa hình thức máy móc của 1 bộ phận quản lý ngồi trên mà phác ra đày giáo viên, đánh đố và vắt kiệt thời gian và sức lực giáo viên vào những việc hình thức hóa vô bổ. (ko biết có lợi ích nhóm gì khi chương trình vừa ban ra đã thấy nhao nhao trên mạng các thiết kế rao bán,...) Vụ chứng chỉ tịn học, ngoại ngữ, chức danh nghề nghiệp,...là những ví dụ rõ nét về việc hình thức hóa vô bổ đó.

  Soạn giáo án theo mẫu thiết kế đến mấy mươi trang 1 bài dạy, cứ bo bo như vậy thì giáo viên còn thời giờ đâu chuyên tâm cho bao việc khác của các hoạt động sư phạm? Đó là sự kìm kẹp bóp chết sự sáng tạo trong giảng dạy của giáo viên. Người giáo viên thâm niên có kinh nghiệm, giáo viên giỏi đâu phải cứ lên lớp lại nhăm nhăm cầm soi - nhìn giáo án mà dạy, đó là cái máy thì hơn... Đó là sự đi ngược với tinh thần giảm tải hồ sơ sổ sách cho giáo viên sáng tạo, tự chủ...

  Hơn thế nữa, cứ thủ công luẩn quẩn kiểu "con trâu đi trước cái cày đi sau" thì cái gọi là ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy theo chủ trương tinh thần của ngành sẽ đi về đâu...?  4.0 quả là xa vời...

  Thiết nghĩ, để chấn hưng giáo dục, để học thật - dạy thật thì cần nhiều việc phải làm cho các nhà hoạch định chính sách và quản lý có tâm có tầm thực thụ. Nhìn thấy bệnh mà không thấy thuốc để trị thì thật đáng trách. Hô hào cứ hô, làm cứ làm kiểu bình mới rượu cũ, sáng đúng chiều sai mai lại đúng thì "biết đến bao giờ...như câu ngạn ngữ Nga "chó cứ sủa đoàn người cứ đi"...?!

  Muốn học thật, thi thật, chất lượng thật thì trước hết phải có những lãnh đạo thật, chuyên gia - tham mưu cố vấn thật (có trình độ, khả lực, kinh nghiệm,...). Thượng bất chính hạ tắc loạn, tránh đánh trống bỏ dùi dung túng i tờ kiến tạo thông tư,... Đừng để "đá ném ao bèo", cần rà soát ở chính ngay đội ngũ chuyên viên "kề vai sát cánh" của Bộ là việc cần kíp, xóa bỏ tình trạng quan viên thăng tiến vù vù, học trái ngành, ngồi phòng lạnh tham mưu chính sách,...

  Mong chờ và kì vọng nhiều ở tân bộ trưởng mới và các nhà quản lý thật sự có tâm với sự phát triển của giáo dục nước nhà...

   
  Gửi ý kiến

  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !