HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

Thời tiết 3 miền - Tỉ giá

Hà Nội
Huế
TP HCM

LỊCH HÔM NAY

Liên kết Website

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Thành viên trực tuyến

5 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm thông tin

  Google.com.vn Trang này
  Gốc > Toán học - Đề thi > Đề toán - Đề thi >

  Một số bài toán chọn lọc ở Tiểu học

                                                                 

  1.Việt có 18 hòn bi, Nam có 16 hòn bi. Hòa có số bi bằng trung bình cộng của Việt và Nam. Bình có số bi kém trung bình cộng của cả 4 bạn là 6 hòn bi. Hỏi Bình có bao nhiêu hòn bi?

   taifile

  Giải

  Cách 1:

  Số bi của Hòa là: (18+16) :2 = 17 (hòn)

  Tổng số bi của 3 bạn Việt, Nam và Hòa là: 18 + 16 + 17 = 51 (hòn)

  2013-05-10_08.31.29_500

  Vì Bình có số bi kém trung bình cộng của cả 4 bạn là 6 hòn bi nên trung bình cộng số bi của 4 bạn là:

  (51 - 6) : 3 = 15 (hòn)

  Số bi của Bình là:

  15 - 6 = 9 (hòn)

  Cách 2:

  Số bi của Hòa là: (18 + 16) : 2 = 17(hòn)

  Tổng số bi của 3 bạn Việt, Nam và Hòa là: 18 + 16 + 17 = 51 (hòn)

  Coi tổng số bi của cả 4 bạn có dạng là:    *6 + *6 + *6 + *6

  Thì tổng số bi của 3 bạn Việt, Nam và Hòa là:  6 + *6+ *6 + *6 = 51 (hòn)

  Vậy * x 3 + 24 = 51

        * x 3 = 51 - 24

        * x 3 = 27

        * = 27 : 3

        * = 9

  Vậy Bình có 9 hòn bi.

  Đáp số: 9 hòn bi

  2. An đọc một quyển truyện dày 104 trang, biết rằng 5 lần số trang đã đọc bằng 3 lần số trang chưa đọc. Hỏi An đã đọc bao nhiêu trang và chưa đọc bao nhiêu trang?

   taifile

  Giải

  Vì 5 lần số trang đã đọc bằng 3 lần số trang chưa đọc nên ta coi số phần trang đã đọc là 3 phần thì số trang chưa đọc sẽ là 5 phần như thế.

  Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 5 = 8 (phần)

  Số trang chưa đọc là: 104 : 8 x 5 = 65 (trang)

  Số trang đã đọc là: 104 - 65 = 39 (trang)

  Đáp số: Đã đọc 39 trang; chưa đọc 65 trang

  3. Chị chia xoài cho các em, nếu cho mỗi em 3 quả thì thừa 2 quả. Nếu cho mỗi em 4 quả thì thiếu 2 quả. Hỏi có bao nhiêu quả xoài và bao nhiêu em được chia xoài?

   taifile

  Giải

  Cách 1:

   2013-05-10_08.32.30_500

  Từ sơ đồ tóm tắt trên ta thấy số em là:

  2 + 2 = 4 (em)

  Số xoài là:

  4 x 3 + 2 =14 (quả)

  (Hoặc 4 x 4 – 2 = 14 (quả))

  Đáp số: 14 quả xoài  và 4 em.

  Cách 2:

  Số xoài đủ để chia cho mỗi em 4 quả nhiều hơn số xoài đủ để chia cho mỗi em 3 quả là:

  2 + 2 = 4 (quả)

  1 em được chia 4 quả nhiều hơn 1 em được chia 3 quả là:

  4 – 3 = 1 (quả)

  Số em được chia xoài là:

  4 : 1 = 4 (em)

  Số xoài là:

  4 x 3 +2 = 14 (quả)

  (Hoặc 4 x 4 – 2 = 14 (quả))

  Đáp số: 14 quả xoài  và 4 em.

  4. Số trứng gà bằng 0,75 số trứng vịt. Nếu thêm vào số trứng gà 36 quả nữa thì số trứng gà bằng 0,9 số trứng vịt. Tính số trứng gà, số trứng vịt lúc đầu.

   taifile

  Giải

  Ta có: 0,75 = 75/100 = 15/20;   0,9 = 9/10 = 18/20

  Vậy ta coi số trứng gà ban đầu là 15 phần bằng nhau thì số phần trứng gà khi được thêm 36 quả là 18 phần như thế.

  36 quả trứng gà ứng với số phần là:  18 - 15 = 3 (phần)

  Số trứng gà là: 36: 3 x 15 = 180 (quả)

  Số trứng vịt là: 180 : 15 x 20 = 240 (quả)

  Đáp số: 180 trứng gà; 240 trứng vịt

  5. Trong một trận thi đấu cờ tướng có 12 kì thủ tham gia. Biết rằng họ thi đấu vòng tròn tính điểm, ai cũng phải thi đâu với những người khác 1 trận. Hỏi có bao nhiêu trận đấu tất cả?

   taifile

  Giải

  Vì mỗi kì thủ đều phải thi đấu với với 12 - 1 = 11 kì thủ còn lại nên 12 kì thủ sẽ phải thi đấu số trận là:  12 x 11 = 132 (trận)

  Nhưng như vậy, mỗi kì thủ đã được tính 2 lần thi đấu với kì thủ khác. Vậy tất cả có số trận đấu là: 132 : 2 = 66 (trận)

  Đáp số: 66 trận

  ( Hoặc có thể trình bày ngắn gọn như sau

  Có tất cả số trận đấu là:

  12 x (12 - 1) : 2 = 66 (trận)

  Đáp số: 66 trận )

  6. Hình dưới đây có bao nhiêu hình chữ nhât?

           
           
           

   taifile

  Giải

  Một cột theo hàng ngang có số hình chữ nhật là: 6 x (6 - 1) : 2 = 15 (hình)

  Một cột theo hàng dọc có số hình chữ nhật là: 4 x (4 - 1) : 2 = 6 (hình)

  Vậy hình trên có tất cả số hình chữ nhật là: 15 x 6 =90 (hình)

  Đáp số: 90 hình chữ nhật

  7. Cho phân số hãy tìm một số nào đó để khi cùng cộng thêm số đó vào tử số và mẫu số của phân số đó thì được phân số mới có giá trị bằng phân số .

   taifile

  Giải

  Hiệu mẫu số và tử số của phân số ban đầu là:

  26 - 14 = 12

  Hiệu này không thay đổi khi cùng cộng thêm một số vào cả tử số và mẫu số của phân số đó. Vậy đối với phân số mới ta có sơ đồ:

  2013-05-10_08.32.48_500

  Hiệu số phần bằng nhau của phân số mới là:

  9 - 6 = 3 (phần)

  Tử số của phân số mới là:

  12 : 3 x 6 = 24

  Số cần tìm là:

  24 - 14 =10

  Đáp số:10

  taifile

  8. Một bãi gửi ô tô và xe máy (2 bánh) đếm được tất cả 120 xe. Biết rằng tổng số bánh xe là 244 bánh.Hỏi có bao nhiêu ô tô,bao nhiêu xe máy được gửi trong bãi?

  Giải

  Cách 1: (Phương pháp đặt giả thiết tạm): ==> Ta giả sử coi tổng số 120 xe trên đều là ô tô (hoặc đều là xe máy) để từ đó đối chiếu số bánh xe bị thiếu hụt (hoặc thừa ra) so với thực tế ở đầu bài và từ đó tìm ra số xe từng loại.

  Giả sử số xe trong bãi toàn là ô tô,vậy số bánh xe lúc này sẽ là:

  120 x 4=480 (bánh)

  So với thực tế, số bánh xe tăng thêm:

  480 - 244=236 (bánh)

  Số bánh tăng thêm này vì số bánh mỗi xe máy đã được tính thành số bánh của một xe ô tô.

  Mỗi ô tô hơn xe máy số bánh là:

  4-2 = 2 (bánh)

  Có số xe máy là:

  236:2=118 (xe)

  Có số ô tô là:

  120-118=2 (xe)

  Đ/s: 118 xe máy; 2 ô tô.

  Cách 2: (Phương pháp đại số) ==> Gọi số xe máy và ô tô chưa biết là 2 ẩn số cần tìm, từ đó dựa vào đầu bài, ta lập các phép toán để đi tìm số xe máy và ô tô theo yêu cầu đề bài.

  Gọi số xe máy và ô tô cần tìm lần lượt là X và Y (X, Y ≠ 0)

  Theo bài ta có:

       X + Y = 120 (1)

  Và X x 2 + Y x 4 = 244 (2)

  Từ (1) ta có: X = 120 - Y

  Thay vào (2) ta có: 

  (120 - Y) x 2 + Y x 4 = 244

   240 - Y x 2 + Y x 4 = 244

    hay  Y x 2 = 4

                Y = 2

  Thay vào (1) ta có:  X + 2 = 120

                                X = 120 - 2 = 118

  Vậy số xe máy là 118 và ô tô là 2.

  Đ/s: 118 xe máy; 2 ô tô.

  taifile

  9. Tìm số có 2 chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 4 vào bên trái số đó thì được số mới gấp 26 lần số cần tìm.

  Giải

  Cách 1:

  Gọi số cần tìm là ab (a ≠ 0; a, b <10)

  Thêm 4 vào bên trái số đó ta được 4ab.

  Theo bài ta có: 4ab =26 x ab

  400 + ab = 26 x ab

  400 = 25 x ab ( 2 vế cùng bớt ab)

  ab = 400 : 25 = 16

  Vậy số cần tìm là 16.

  Cách 2: (Dựa vào bài toán hiệu và tỉ)

  Khi viết thêm chữ số 4 vào bên trái số có 2 chữ số thì số đó đã được tăng thêm 400 đơn vị.

  Lúc này ta được số mới gấp số cần tìm 26 lần. Vậy hiệu số phần bằng nhau giữa số mới và số cũ là:

  26 - 1 = 25 (phần)

  Số cần tìm là:

  400 : 25 x 1 = 16.

  Vậy số cần tìm là 16.

  10. Tìm một số tự nhiên biết rằng số đó chia cho 5 dư 4, chia cho 8 dư 4 và hiệu của các thương bằng 426.

  Giải

  Vì số cần tìm chia chi 5 dư 4, chia cho 8 dư 4 nên nếu số đó bớt đi 4 đơn vị thì được số mới cùng chia hết cho 5 và 8 mà hiệu 2 thương không đổi.

  Ta coi số mới đó gồm 40 phần bằng nhau,vậy chia cho 5 thì được:

  40 : 5 = 8 (phần)

  Khi chia cho 8 thì được:

  40 : 8= 5 (phần)

  Hiệu 2 thương (426) lúc này ứng với:

  8 - 5 = 3 (phần)

  Vậy số phải tìm là:

  426 : 3 x 40 + 4 = 5684

  Thử lại: 5684 : 5 = 1136 dư 4

              5684 : 8=710 dư 4

  Đ/s: 5684

  11. Trong một trận thi đấu cờ tướng có 12 kì thủ tham gia. Biết rằng ở vòng loại họ thi đấu vòng tròn tính điểm,ai cũng phải thi đâu với những người khác 1 trận. Hỏi có bao nhiêu trận đấu tất cả?

   taifile

  Giải

  Trong 12 người dự thi thì ai cũng phải thi đấu vòng tròn với những người còn lại 1 ván. Tức là mỗi người sẽ phải đấu:

  12 - 1 = 11 (trận)

  Vậy 12 người thì có tất cả số trận đấu theo như trên là:

  11 x 12 = 132 (trận)

  Tuy nhiên như vậy thì số trận đấu của mỗi người đã được tính 2 lần(khi 1 người đã đấu gặp người khác 1 ván và khi đễn lượt người khác đó lại gặp lại người đó 1 ván trong tổng số 11 ván của người đó).Vậy có tất cả có số trận đấu là:

  132 : 2 = 66 (trận)

  Đ/s:66 trận

  => Quy tắc tính số lượt(trận) theo vòng tròn:

   Số trận = n x ( n - 1) : 2

   n: số người

  12. Tìm abc biết:  abc x 5 = dad

  Giải

  Ta có: a, d ≠ 0; a, b, c, d < 10

  Vì tích của abc (số có 3 chữ số) với 5 là số dad (có 3 chữ số) nên a=1.

  Ta được: 1bc x 5 = d1d.

  Vế trái (1bc x 5) là số chia hết cho 5,nên vế phải d=5 (vì d khác 0).

  Ta được: 1bc x 5 = 515

  1bc = 515:5

  1bc = 103.

  Vậy số cần tìm là 103.

  taifile

  13. Tính bằng cách hợp lí:

   +  +  + 

  Giải

  Ta có: 131313=13 x 10101

            151515 = 15 x 10101

            353535 = 35 x 10101

            636363 = 63 x 10101

            999999 = 99 x 10101

  Vậy  +  +  +  =  +  +  + 

  = (  +   +   + ) x 13 

  = (   -   +   -   +    -   +   -   ) : 2 x 13

  =  (  -   ) : 2 x 13

  =   : 2 x 13 

   x 13

   

  => Kiến thức cần nhớ:

   =    -  

   = (   -   ) : 2

   = (   -   ) : 3

  vv....

   =  (  -   ) : x

  14. Tính nhanh tổng sau: 1 + 3 + 5 + ... +97 + 99

  Giải

  Ta có: 3 - 1 = 5 - 3 =.....= 99 - 97 = 2. Vậy tổng trên gồm các số hạng cách đều nhau 2 đơn vị.

  Tổng trên có số số hạng là:

  (99 - 1) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

  Ta thấy: 1 + 99 = 3 + 97 =.....= 100

  Tổng trên có 50 số hạng thì có số cặp có tổng bằng 100 là:

  50 : 2 = 25 (cặp)

  Vậy tổng trên là:

  100 x 25 = 2500

  Đ/s: 2500

  *Trong dãy số cách đều, nếu số số hạng là số lẻ, thì số hạng ở chính giữa dãy số chính là trung bình cộng của cả dãy số hay trung bình cộng của 1 cặp (nếu tính như trên).

  ==> Cách tính số số hạng trong dãy số cách đều:

  Số số hạng = (số cuối - số đầu) : khoảng cách + 1

  * Số cuối = số lớn nhất dãy

    Số đầu = số bé nhất dãy

                                                         

                                                                               Giải...?

  8. Cho một tích hai thừa số, thừa số thứ nhất là 23. Nếu giảm một thừa số đi 2 đơn vị và tăng thừa số kia 2 đơn vị thì tích tăng thêm 20 đơn vị. Tìm thừa số thứ hai.

  9. Bạn An đã được kiểm tra một số bài, bạn đó tính rằng nếu được them 3 điểm 10 và 3 điểm 9 nữa thì điểm trung bình của tất cả các bài sẽ là 8 , nếu được thêm 1 điểm 9 và 2 điểm 10 nữa thì điểm trung bình của tất cả các bài sẽ là 7,5. Hỏi bạn An được kiểm tra mấy bài?

  10. Một người bán một bộ bàn ghế mỹ nghệ được lãi 20% theo giá vốn. Hỏi người đó được lãi bao  nhiêu phần trăm theo giá bán?

  11. Cuối năm học, một cửa hàng văn hóa phẩm hạ giá bán vở bớt 20%. Hỏi với cùng một số tiền, một học sinh sẽ mua thêm được bao nhiêu phần trăm số vở so với trước đây?

  12. Giá một quyển vở tháng 9 tăng 10% so với tháng 8, sang tháng 10 lại giảm 10% so với tháng 9. Hỏi giá một quyển vở ở tháng 10 so với tháng 8 thì rẻ hơn hay đắt hơn?

  13. Cho một tam giác vuông góc ở A. Cạnh AB dài 6 cm, cạnh AC dài 8cm. Tính độ dài cạnh BC?

  14. Một ô tô gặp một xe lửa chạy ngược chiều trên hai đoạn đường song song. Một hành khách trên ô tô thấy từ lúc toa đầu và toa cuối của xe lửa chạy qua khỏi mình hết 7 giây. Tính vận tốc của xe lửa biết rằng xe lửa có chiều dài 196m và vận tốc ô tô là 960m/phút.

  15. Hai hình tròn có tổng diện tích 136,8 cm2, biết hình tròn thứ nhất có bán kính gấp 3 lần hình tròn nhỏ. Tính diện tích mỗi hình tròn.

  1 số bài toán chuyển động chọn lọc lớp 5

  Giải bài toán về tỉ số %

  Tập giải một số bài toán hình tiểu học

  Giải bài toán về tạo lập số,tìm số lượng các số

  Giải 1 số bài toán bằng cách dùng đơn vị quy ước

  Giỏi hơn với tập giải một số bài toán hay lớp 5

  Bài toán về Đại lượng tỉ lệ nghịch

  1 số đề thi tuyển sinh vào lớp 10-Môn Toán(Tổng hợp)

  Tại sao lại phải viết đơn vị trong phép tính giải trong ngoặc, sau kết quả ?

  Toán lớp 4 - 150 bài toán bồi dưỡng HSG lớp 4 (Có lời giải chi tiết)

  Phương pháp giải các bài toán chuyển động cho học sinh giỏi Toán 5

  Toán về tỉ số phần trăm phần ví dụ và bài tập

  Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Tiểu Học

  Giáo án bd hsg toán lớp 5

  60 đề thi toán vào lớp 6 các trường chuyên

  Giáo án bồi dưỡng hsg toán 5 theo chuyên đề

  Các dạng toán bồi dưỡng HSG lớp 5‎ - phần 1

  Bài tập toán nâng cao lớp 5 - Phần 2

  Một số bài toán về trung bình cộng ở Tiểu học

      

  Dạng toán tổng hiệu của hai số

  Dạng toán (ẩn) tổng – tỉ

  Toán về tỉ số phần trăm phần ví dụ và bài tập

  16 đề bồi dưỡng HSG lớp 5 và 83 bài toán tiểu học hay

  Toán nâng cao 5: Tỉ số và tỉ số phần trăm

  PHƯƠNG PHÁP CẢM THỤ VĂN HỌC TIỂU HỌC VÀ CÁC BÀI LUYỆN TẬP CHỌN LỌC

  1 SỐ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH LỚP 6 CHẤT LƯỢNG CAO (Tiếng Việt)

  Một số đề thi tuyển sinh vào lớp 10 (môn văn)

  Những câu hỏi trắc nghiệm lịch sử

  Đề thi và gợi ý đáp án tổ hợp KHTN THPT Quốc gia 2017

  Đáp án đầy đủ tất cả các mã đề thi môn toán THPT Quốc gia 2017

  taifile

  Bài luyện thêm cuối năm lớp 5 (Bài số 6. HSK-G)

  Bài luyện thêm cuối năm lớp 5 (Bài số 5, HSK-G)

  Bài luyện thêm cuối năm lớp 5 (Bài số 4, HSK-G)

  Bài luyện thêm cuối năm lớp 5 (Bài số 3. HSK-G)

  Bài luyện thêm Toán cuối năm - Lớp 5 (Bài số 2)

  Bài luyện thêm toán tháng 5 (cuối năm) lớp 5

  Bài luyện thêm toán cuối tháng 4 lớp 5

  Bài luyện thêm cuối tháng 3 môn toán lớp 5

  Bài luyện thêm cuối tháng 2 môn Toán- lớp 5

  Bài luyện thêm cuối tháng 1- lớp 5

  Bài luyện thêm cuối tháng 12- lớp 5

  Bài tập toán luyện thêm cuối tháng 11 lớp 5

  Bài tập toán luyện thêm cuối tháng 10 lớp 5


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Tuấn Anh @ 12:08 25/06/2021
  Số lượt xem: 302801
  Số lượt thích: 10 người (Vũ hoa, lê hoàng, Lê Hùng, ...)
  Avatar

  *Thêm 72 câu đố vui mẹo mực

  1. 

  Câu hỏi: Một người đi vào rừng sâu để thám hiểm, thật không may cho ông ta khi bắt gặp 1 con đười ươi rất hung dữ muốn xé xác ông ta ra. Trong tay ông ta có 2 con dao, ông sợ quá vứt 2 con dao ra đó, con đười ươi nhặt lên và sau vài phút nó nằm vật xuống đất chết luôn. Bạn có biết tại sao không?


  Đáp án: Nó cầm dao và đấm vào ngực nó (đười ươi hay làm thế).
  2.
  Câu hỏi: Có một cây cầu có trọng tải là 10 tấn, có nghĩa là nếu vượt quá trọng tải trên 10 tấn thì cây cầu sẽ sập. Có một chiếc xe tải chở hàng, tổng trọng tải của xe 8 tấn + hàng 4 tấn = 12 tấn. Vậy đố các bạn làm sao bác tài qua được cây cầu này (Không được bớt hàng ra khỏi xe)?
  Đáp án: Bác tài cứ đi qua thôi, còn xe thì ở lại.
  3.
  Câu hỏi: Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu, và một bếp củi, bạn thắp gì trước tiên?
  Đáp án: Que diêm.
  4.
  Câu hỏi: Một kẻ giết người bị kết án tử hình. Hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng: Phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, Phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng, và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong ba năm. Phòng nào an toàn nhất cho hắn?
  Đáp án: Phòng 3 vì sư tử chết hết vì đói rồi
  5.
  Câu hỏi: 2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có mấy con vịt?
  Đáp án: 4 con vịt
  6.
  Câu hỏi: Con ma xanh đập 1 phát chết, con ma đỏ đập 2 phát thì chết. Làm sao chỉ với 2 lần đập mà chết cả 2 con?
  Đáp án: Đập con ma xanh trước là 1, con ma đỏ thấy thế sợ quá, mặt mày tái mét (chuyển sang xanh). Đập con ma xanh mới này nữa là đủ 2.
  7.
  Câu hỏi: Có 1 bà kia không biết bơi, xuống nước là bả chết. Một hôm bà đi tàu, bỗng nhiên tàu chìm, nhưng bà không chết.Tại sao (không ai cứu hết)?
  Đáp án: Bà ấy đi tàu ngầm.
  8.
  Câu hỏi: Cái gì đen khi bạn mua nó, đỏ khi dùng nó và xám xịt khi vứt nó đi?
  Đáp án: Than.
  9.
  Câu hỏi: Có 1 anh chàng làm việc trong 1 tòa nhà 50 tầng, nhưng anh ta lại chỉ đi thang máy lên đến tầng 35 rồi đoạn còn lại anh ta đi thang bộ.Tại sao anh ta lại làm như vậy ?
  Đáp án: Vì cái thang máy đó không lên được tới tầng 50.
  10.
  Câu hỏi: Lịch nào dài nhất?
  Đáp án: Lịch sử.
  11.
  Câu hỏi: Xã đông nhất là xã nào?
  Đáp án: Xã hội.
  12.
  Câu hỏi: Con đường dài nhất là đường nào?
  Đáp án: Đường đời.
  13.
  Câu hỏi: Quần rộng nhất là quần gì?
  Đáp án: Quần đảo.
  14.
  Câu hỏi: Cái gì mà đi thì nằm, đứng cũng nằm, nhưng nằm lại đứng?
  Đáp án: Bàn chân.
  15.
  Câu hỏi: Câu này nghĩa là gì: 1' => 4 = 1505
  Đáp án: 1 phút suy tư bằng 1 năm không ngủ.
  16.
  Câu hỏi: Núi nào mà bị chặt ra từng khúc?
  Đáp án: Thái Sơn.
  17.
  Câu hỏi: Bạn có thể kể ra ba ngày liên tiếp mà không có tên là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật?
  Đáp án: Hôm qua, hôm nay và ngày mai.
  18.
  Câu hỏi: Con gì đập thì sống, không đập thì chết?
  Đáp án: Con tim.
  19.
  Câu hỏi: Có 1 đàn chuột điếc đi ngang qua, hỏi có mấy con?
  Đáp án: Điếc là hư tai, hư tai là hai tư (24).
  20.
  Câu hỏi: Con gì không gáy ò ó o mà người ta vẫn gọi là gà?
  Đáp án: Gà con và gà mái.
  21.
  Câu hỏi: Có 1 con trâu. Đầu nó thì hướng về hướng mặt trời mọc, nó quay trái 2 vòng sau đó quay ngược lại sau đó lại quay phải hay vòng hỏi cái đuôi của nó chỉ hướng nào?
  Đáp án: Chỉ xuống đất.
  22.
  Câu hỏi: Con trai có gì quý nhất?
  Đáp án: Ngọc trai.
  23.
  Câu hỏi: Cơ quan quan trọng nhất của phụ nữ là gì ?
  Đáp án: Hội Liên Hiệp Phụ Nữ.
  24.
  Câu hỏi: Khi Beckham thực hiện quả đá phạt đền, anh ta sẽ sút vào đâu?
  Đáp án: Trái banh.
  25.
  Câu hỏi: Có bao nhiêu chữ C trong câu sau đây: "Cơm, canh, cháo gì tớ cũng thích ăn!"
  Đáp án: 1 chữ C, ở chữ "Cơm".
  26.
  Câu hỏi: Cái gì tay trái cầm được còn tay phải cầm không được?
  Đáp án: Tay phải.
  27.
  Câu hỏi: 2 người: 1 lớn, 1 bé đi lên đỉnh một quả núi. Người bé là con của người lớn, nhưng người lớn lại không phải cha của người bé, hỏi người lớn là ai?
  Đáp án: Mẹ.
  28.
  Câu hỏi: Từ gì mà 100% nguời dân Việt Nam đều phát âm sai?
  Đáp án: Từ "sai".
  29.
  Câu hỏi: Ai cũng biết đỉnh núi Everest cao nhất thế giới, vậy trước khi đỉnh Everest được khám phá, đỉnh núi nào cao nhất thế giới?
  Đáp án: Everest.
  30.
  Câu hỏi: Nắng ba năm ta chưa hề bỏ bạn?
  Đáp án: Cái bóng.
  31.
  Câu hỏi: Một ly thuỷ tinh đựng đầy nước, làm thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà không đổ nước ra ngoài?
  Đáp án: Dùng ống hút.
  32.
  Câu hỏi: Cái gì người mua biết, người bán biết, người xài không bao giờ biết?
  Đáp án: Quan tài.
  33.
  Câu hỏi: Tại sao khi bắn súng người ta lại nhắm một mắt?
  Đáp án: Nhắm 2 mắt thì sẽ không thấy đường để bắn.
  34.
  Câu hỏi: Hãy chứng minh 4 : 3 = 2
  Đáp án: 4 : 3 = tứ chia tam = tám chia tư = 8 : 4 = 2.
  35.
  Câu hỏi: Lại nước giải khát nào chứa sắt và canxi?
  Đáp án: Cafe (ca: canxi, Fe: sắt).
  36.
  Câu hỏi: Con cua đỏ dài 10 cm chạy đua với con cua xanh dài 15cm. Con nào về đích trước?
  Đáp án: Con cua xanh, vì con cua đỏ đã bị luộc chín.
  37.
  Câu hỏi: Cái gì đánh cha, đánh má, đánh anh, đánh chị, đánh em?
  Đáp án: Bàn chải đánh răng.
  38.
  Câu hỏi: Cái gì Adam có 2 mà Eva chỉ có 1?
  Đáp án: Chữ a.
  39.
  Câu hỏi: Làm sao để cái cân tự cân chính nó?
  Đáp án: Lật ngược cái cân lại.
  40.
  Câu hỏi: Chứng minh: con gái = con dê.
  Đáp án: Con gái = thần tiên = tiền thân = trước khỉ = con dê.
  41.
  Câu hỏi: Câu chữ nào mà những người vui sướng khi nhìn thấy nó sẽ trở nên buồn bã và ngược lại, những người buồn bã u sầu khi thấy nó sẽ trở nên vui vẻ hơn.
  Đáp án: "Điều đó rồi cũg qua đi."
  42.
  Câu hỏi: Hai người đào trong hai giờ thì được một cái hố. Vậy hỏi một người đào trong một giờ thì được mấy cái hố?
  Đáp án: 1 cái hố (nhỏ hơn).
  43.
  Câu hỏi: Bên trái đường có một căn nhà xanh, bên phải đường có một căn nhà đỏ. Vậy, Nhà Trắng ở đâu ?
  Đáp án: Ở Mỹ.
  44.
  Câu hỏi: Tại sao con chó không cắn được đuôi của mình:
  Đáp án: Vì đuôi nó không đủ dài.
  45.
  Câu đố: Bệnh gì bác sỹ bó tay? 
  Đáp án: Đó là bệnh... gãy tay!
  46.
  Câu đố: Con chó đen người ta gọi là con chó mực. Con chó vàng, người ta gọi là con chó phèn. Con chó sanh người ta gọi là con chó đẻ. Vậy con chó đỏ, người ta gọi là con chó gì? 
  Đáp án: Con chó đỏ người ta gọi là con chó... đỏ. hehe!
  47.
  Câu đố: Bà đó bả chết bả bay lên trời. Hỏi bà ấy chết năm bao nhiêu tuổi và tại sao bà ấy chết? 
  Đáp án: Bà đó là bò đá => bò đá bả chết, bả bay là bảy ba => bà ấy chết năm bà ấy 73 tuổi!
  48.
  Câu đố: Có 1 đàn chim đậu trên cành, người thợ săn bắn cái rằm. Hỏi chết mấy con?
  Đáp án: Rằm là 15 => chết 15 con
  49.
  Câu đố: Con gì ăn lửa với nước than?
  Đáp án: Đó là con tàu.
  50.
  Câu đố: Có 1 chiếc thuyền tối đa là chỉ chở được hai người, nếu thêm người thứ 3 sẽ bị chìm ngay lập tức. Hỏi tại sao người ta trông thấy trên chiếc thuyền đó có ba thằng mỹ đen và ba thằng mỹ trắng ngồi trên chiếc thuyền đó mà không bị chìm?
  Đáp án: bởi vì trên chiếc thuyền đó sự thật là có đúng 2 người đi. Đó là ba của thằng mỹ đen và ba của thằng mỹ trắng!!
  51.
  Câu đố: Con gấu trúc ao ước gì mà không bao giờ được? 
  Đáp án: Vì gấu trúc chỉ có 2 màu trắng đen nên nó ao ước được chụp hình màu - vậy mà hông thể được vì chụp cỡ nào cũng chỉ có trắng đen mà thôi!
  52.
  Câu đố: Cái gì bằng cái vung, vùng xuống ao. Đào chẳng thấy, lấy chẳng được? 
  Đáp án: Đó là mặt trăng!
  53.
  Câu đố: Con trai và đàn ong có điểm gì khác nhau? 
  Đáp án: Con trai là con vật sống dưới nước, còn đàn ong sống trên cây!
  54.
  Câu đố: Cái gì trong trắng ngoài xanh trồng đậu trồng hành rồi thả heo vào?
  Đáp án: Bánh chưng
  55.
  Câu đố: Ở Việt Nam, rồng bay ở đâu và đáp ở đâu?
  Đáp án: Rồng bay ở Thăng Long và đáp ở Hạ Long!
  56.
  Câu đố: Có 1 người đứng ở chân cầu. Ở giữa cầu có một con gấu rất hung dữ không cho ai qua cầu hết. Người đó sẽ mất hết 5 phút để đi từ chân cầu cho đến giữa cầu và con gấu cũng chỉ ngủ có 5 phút là tỉnh dậy. Hỏi người đó làm sao để qua được bên kia?
  Đáp án: Đi đến giữa cầu và quay mặt ngược lại. Con gấu thức dậy tưởng người đó từ bên kia qua nên rượt trở lại. Thế là người đó đã qua được cầu!
  57.
  Câu đố: Có một thằng mù và ba thằng điếc đi ăn phở, mỗi người ăn một tô. Mỗi tô phở là 10 ngàn đồng. Hỏi ăn xong họ phải trả bao nhiêu tiền? 
  Đáp án: Họ phải trả 20 ngàn đồng vì 1 thằng mù và ba của thằng điếc là 2 người ăn!
  58.
  Câu đố: Giả sử ta có 1 khúc vải, cắt nó ra làm 100 khúc, thời gian để cắt 1 khúc vải là 5 giây. Hỏi nếu cắt liên tục không ngừng nghỉ thì trong bao lâu sẽ cắt xong???
  Đáp án: 495 giây bởi vì 99 khúc (khúc cuối cùng ko phải cắt) X 5 giây = 495 giây!
  59.
  Câu đố: Ở một xứ nọ, có luật lệ rằng: Ai muốn diện kiến nhà vua thì phải nói một câu. Nếu câu nói thật thì sẽ bị chém đầu, còn nếu là dối thì bị treo cổ. Vậy để gặp được nhà vua của xứ đó, ta phải nói như thế nào?
  Đáp án: Để gặp được nhà vui, người đó phải nói "tôi sẽ bị treo cổ!".
  - Nếu như câu nói này là thật thì hắn ta sẽ bị chém đầu, nhưng nếu đem hắn ta đi chém đầu thì câu nói "tôi sẽ bị treo cổ" của hắn là dối, mà nếu vậy thì hắn sẽ bị treo cổ, mà nếu treo cổ hắn thì câu nói "tôi sẽ bị treo cổ" của hắn là thật ^^.
  Nhờ vậy mà gã đó gặp được nhà vua trong khi vẫn bảo toàn được tính mạng
  60.
  Câu đố: Nơi nào có đường xá, nhưng không có xe cộ; có nhà ở, nhưng không có người; có siêu thị, công ty... nhưng không có hàng hóa... Đó là nơi nào??!!
  Đáp án: Ở bản đồ!
  61.
  Câu đố: Có một rổ táo, trong rổ có ba quả, làm sao để chia cho 3 người, mỗi người một quả mà vẫn còn một quả trong rổ???
  Đáp án: Thì đưa cho 2 người đầu mỗi người 1 quả. Còn 1 quả trong rổ đưa nguyên cả cái rổ đựng quả táo cho người còn lại thì 3 người mỗi người đều có 1 quả, và cũng có 1 quả trong rổ.!
  62.
  Câu đố: Có một cây lê có 2 cành, mỗi cành có 2 nhánh lớn, mỗi nhánh lớn có 2 nhánh nhỏ, mỗi nhánh nhò có hai cái lá, cạnh mỗi cái lá có hai quả. Hỏi trên cây đó có mấy quả táo???
  Đáp án: Không có quả táo nào vì lê không thể ra quả táo nào trên cây được
  63.
  Câu đố: Có 3 thằng lùn xếp hàng dọc đi vào hang. Thằng đi sau cầm 1 cái xô, thằng đi giữa cầm 1 cái xẻng, hỏi thằng đi trước cầm gì?
  Đáp án: Thằng đó "cầm đầu" tức là đại ca cầm đầu, nó không phải cầm cái vật gì hết!
  64.
  Câu đố: Có 2 người mặt mũi giống nhau, ngày tháng năm sinh và giờ sinh cũng giống nhau. Nhưng vì sao lại không phải là sinh đôi?
  Đáp án: Vì có thể họ sinh 3, 4, 5
  65.
  Câu đố: Có 1 người không may bị té xuống hồ sâu, quần áo đều ướt đẫm hết nhưng không thấy tóc ướt tí nào. Hỏi vì sao?
  Đáp án: Người này không có tóc lấy đâu ướt
  66.
  Câu đố: Tại sao có những người đi taxi nhưng sao họ lại không trả tiền?
  Đáp án: Vì họ là tài xế taxi đó.
  67.
  Câu đố: Có ông bố người da đen, mẹ người da trắng. Họ vừa mới sinh ra 1 em bé. Hỏi em bé đó có hàm răng màu gì?
  Đáp án: Em bé mới sinh nên chưa có răng.
  68.
  Câu đố: Một cầu thủ bóng đá nổi tiếng có đứa em trai, nhưng đứa em trai không nhận cầu thủ đó là anh trai. Vì sao thế?
  Đáp án: Vì cầu thủ đó là nữ nên phải gọi là Chị gái.
  69.
  Câu đố: Nhà Lan có 3 anh em, người anh đầu tên là Nhất Hào, người thứ hai tên là Nhị Hào. Hỏi người thứ 3 tên gì?
  Đáp án: Lan là người thứ 3
  70.
  Câu đố: Một con ngựa được cột vào sợi dây dài 3m. Hỏi làm sao nó có thể ăn đống cỏ cách xa nó 5m?
  Đáp án: Nếu sợi dây không cột cố định đầu còn lại thì không vấn đề gì.
  71.
  Câu đố: Vua gọi hoàng hậu bằng gì?
  Đáp án: Bằng mồm (miệng)
  72.
  Câu đố: Xe điện chạy với vận tốc 30km/h, gió thổi ngược lại với vận tốc 2m/s. Hỏi khói xe bay với vận tốc bao nhiêu?
  Đáp án: Xe điện không có khói.

  (Vnmath.com)

  Avatar

  *Bạn Xuân mua sách toán và văn hết 70.500 đồng,bạn Hạ mua sách toán và văn hết 64.500 ôồng.Biết mỗi quyển sách toán giá 7.500 đồng,sách văn giá 6.000 đồng và số sách toán của bạn này bằng số sách văn của bạn kia.Hỏi bạn Xuân mua bao nhiêu sách toán,bao nhiêu sách văn?

  taifile

  Giải

  Tổng số tiền hai bạn mua sách toán và văn là: 70.500 + 64.500 = 135.000(đồng)

  Mua một bộ sách toán và văn hết: 7.500 + 6.000 = 13.500 (đồng)

  Tổng số tiền đó mua được số bộ sách toán và văn là: 135.000 : 13.500 = 10 (bộ)

  Giả sử bạn Xuân mua 10 quyển đều là sách toán thì hết: 7.500 x 10 = 75.000 (đồng)

  Số tiền vênh so với thực tế là: 75.000 - 70.500 = 4.500 (đồng)

  Một quyển sách toán chênh so với sách văn là: 7.500 - 6.000 = 1.500 (đồng)

  Xuân mua số sách văn là: 4.500 : 1.500 = 3 (quyển)

  Số sách toán bạn Xuân mua là: 10 - 3 = 7 (quyển)

  Đ/s: 3 quyển sách văn;7 quyển sách toán.

  Avatar

  *Cho dãy số 2, 17, 47, 92, 152, … Tìm số hạng thứ 120 của dãy. 


  Giải


  Nhận xét quy luật:
  Số hạng thứ 2 là: 17 = 2 + 15 = 2 + 15 × 1
  Số hạng thứ 3 là: 47 = 2 + 45 = 2 + 15 × 3 = 2 + 15 × (1 + 2)
  Số hạng thứ 4 là: 92 = 2 + 90 = 2 + 15 × 6 = 2 + 15 × (1 + 2 + 3)
  Số hạng thứ 5 là: 152 = 2 + 150 = 2 + 15 × 10 = 2 + 15 × (1 + 2 + 3 + 4)
  Vậy số hạng thứ 120 là :
  2 + 15 × (1 + 2 + 3 +… + 118 + 119) = 107102

  Đ/s: 107.102

  Avatar

  *Bài toán về tuổi trung bình cả đội:

  Tuổi trung bình của các cầu thủ một đội bóng đá là 23. Nếu không tính đội trưởng thì tuổi trung bình của 10 cầu thủ còn lại là 21,5. Hỏi đội trưởng hơn tuổi trung bình của cả đội là bao nhiêu?

  Bài giải

  Tổng số tuổi của cả đội là: 23 x 11 = 253 (tuổi)

  Tổng số tuổi của 10 cầu thủ (không tính đội trưởng) là: 21,5 x 10 = 215 (tuổi)

  Tuổi của đội trưởng là: 253 - 215 = 38 (tuổi)

  Tuổi đội trưởng hơn tuổi trung bình của cả đội là: 38 - 23 = 15 (tuổi)

  Đ/s: 15 tuổi

  Avatar

  *Tính nhanhtổng sau:

  S= 1/1x3 + 1/3x5 + 1/5x7 +....+ 1/ 2001x2003

  taifile

  Giải

  Ta có: Sx2=2/1x3+2/3x5+...+2/2001x2003

  S x 2=11/3+1/31/5+...+1/20011/2003

  Sx2=11/2003=2002/2003

  =>S= (2002/2003):2 = 1001/2003

  Đ/s: S= 1001/2003

  Avatar

  *Cho một số tự nhiên được viết bởi liên tiếp các số tự nhiên từ 1 đến 100.

  Hỏi số đó có chia hết cho 3 không? Vì sao?

  taifile

  Giải

  Ta có, chia hết cho 3 thì tổng các chữ số của số đó phải chia hết cho 3.

  Ta coi số đã cho được viết liên tiếp bởi các số có 2 chữ số: 00, 01, 02,...,99, 100.

  Ta xét tổng các chữ số của số đó từ 00 đến 99.

  Từ 00 đến 99 có : (99 - 00) : 1 + 1 = 100 (số có 2 chữ số)

  Vậy từ 00 đến 99 có: 2 x 100 = 200 (chữ số)

  Vì sự xuất hiện của 10 chữ số từ 0 đến 9 trong dãy số từ 00 đến 99 là đều như nhau.

  Nên sự có mặt của mỗi chữ số trong dãy số đó là: 200 : 10 = 20 (lần)

  Vậy dãy số trên ta kết hợp được 20 nhóm có tổng gồm: 0 + 1 + 2 + 3 +...+ 9 

  Tổng của một nhóm là: 0 + 1 + 2 + 3 +...+ 9 = 45

  Tổng của các chữ số từ 00 đến 99 là: 45 x 20 = 900.

  Vậy tổng các chữ số của số được viết bởi các số tự  nhiên từ 1 đến 100 là: 900 + 1 + 0 + 0 = 901

  Mà tổng các chữ số là 901 không chia hết cho 3 ( 901 : 3 = 300 dư 1) nên số đã cho không chia hết cho 3.

  KL: Số tự nhiên được viết bởi các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 100 không chia hết cho 3.

  *Cho các chữ số: 3, 5, 6, 8

  Hãy lập tất cả các số có 4 chữ số từ 4 chữ số đã cho rồi tính nhanh tổng các số đó?

  taifile

  Giải

  Vì các chữ số đã cho đều khác 0 nên vai trò xuất hiện của các chữ số trên trong số có 4 chữ số cần lập theo yêu cầu đề bài là như nhau.

  Vậy hàng nghìn ta có 4 cách lựa chọn từ 4 chữ số đã cho.

  Tương tự, ta có hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị mỗi hàng cũng có 4 cách lựa chọn từ các chữ số đã cho.

  Vậy có tất cả các số có 4 chữ số lập được từ 4 chữ số đã cho là: 4 x 4 x 4 x 4 = 256 (số)

  Vì mỗi chữ số xuất hiện trong mỗi hàng của 256 số lập được đó là như nhau.

  Mỗi chữ số xuất hiện trong mỗi hàng (hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) số lượt là: 256 : 4 = 64 (lượt)

  Vậy tổng của tất cả các số lập được là: 

  (3+5+6+8)x64x1000+(3+5+6+8)x64x100+(3+5+6+8)x64x10+(3+5+6+8)x64 = 1.564.288

  Đ/s: 1.564.288

  *Cho các số sau: 0, 2, 3, 5

  Có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau mà mỗi số có đủ 4 chữ số đã cho?

  taifile

  Giải

  Trong các chữ số đã cho có 1 chữ số 0.

  Có 3 cách chọn chữ số hàng nghìn là các chữ số 2, 3, 5

  Có 3 cách chọn chữ số hàng trăm từ 3 chữ số còn lại sau khi chọn chữ số hàng nghìn.

  Có 2 cách chọn chữ số hàng chục từ 2 chữ số còn lại sau khi đã chọn chữ số hàng nghìn và hàng trăm.

  Có 1 cách chọn chữ số hàng đơn vị bởi chữ số còn lại sau khi đã chọn chữ số hàng nghìn, hàng trăm và chữ số hàng chục.

  Vậy ta lập được tất cả các số có 4 chữ số khác nhau từ 4 chữ số đã cho là:

  3 x 3 x 2 x 1 = 18 (số)

  Đ/s: 18 số

  Avatar

  *Một số đề ôn tập và đề thi khảo  sát vào lớp 6 trường THCS Tàm Xá-Đông Anh-HN

  Avatar

  *Bài toán: Cho dãy số từ 1 đến 100.Chữ số thứ 85 là chữ số nào, của số nào?

  Giải

  Từ 1 đến 9 có 9 chữ số gồm có 1 chữ số.

  Các số chữ số còn lại (từ số 10 trở đi) cho đến chữ số thứ 85 trong dãy trên là của các số có 2 chữ số và gồm:  85 - 9 = 76 (chữ số)

  Các số có hai chữ số chứa 76 chữ số đó là:  76 : 2 = 38 (số)

  Vậy chữ số thứ 85 là chữ số cuối (hàng đơn vị) của số có 2 chữ số sau:

  9 + 38 = 47

  Vậy chữ số thứ 85 là chữ số 7 của số 47.

  Avatar

  *Cho A=1/3+1/2x5+4/9x15+2/3x45 và B=3/2x4+7/8x11+4/11x19+7/38x45. Tính A/B.

  Giải

  Ta có:

  B=3/2x4+7/8x11+4/11x19+7/38x45
  = 6/(2x8) + 14/(8x22) + 16/(22x38) + 7/(38x45)
  = 1/2-1/8 + 1/8 - 1/22 + 1/22 - 1/38 + 1/38 - 1/45=1/2-1/45 = 43/90.

  A=1/3+1/2x5+4/9x15+2/3x45
  = 1/3 + 9/(6x15) + 12/(15x27) + 18/(27x45)
  = 1/3+1/6-1/15 +1/15-1/27+1/27-1/45= 1/2-1/45 = 43/90

  Vậy A/B =1.

  Avatar

  220px-pascaltriangleanimated2

   
  Gửi ý kiến

  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !