HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

Thời tiết 3 miền - Tỉ giá

Hà Nội
Huế
TP HCM

LỊCH HÔM NAY

Liên kết Website

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Thành viên trực tuyến

6 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm thông tin

  Google.com.vn Trang này
  Gốc > Toán học - Đề thi >

  Giải 1 số bài toán bằng cách dùng đơn vị quy ước

                                     Kết quả hình ảnh cho giải toán
  Giải bài toán bằng cách dùng đơn vị quy ước là ta chọn một lượng không thay đổi làm đơn vị quy ước rồi tính các lượng khác theo đơn vị quy ước đó.

  Vận dụng cách giải này ta giải một số bài toán sau:

  Bài toán 1: Hiện nay tỉ số giữa tuổi em và tuổi anh là 1/3. Sau 14 năm nữa thì tỉ số giữa tuổi em và tuổi anh lại là 4/5. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

                                            Kết quả hình ảnh cho giải toán

  => Phân tích: Ở bài toán này ta chọn một lượng không thay đổi là “hiệu số tuổi anh và tuổi em” làm đơn vị quy ước. Rồi tính tuổi em hiện nay và sau này theo “hiệu số” đó. Nhờ thế mà tính được tỉ số giữa tuổi em sau này và tuổi em hiện nay, để quy về bài toán “Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số”.

  Bài toán 2: Tỉ số của số dầu ở thùng thứ nhất và số dầu ở thùng thứ hai là 2/3. Nếu bớt ở thùng thứ nhất 4 lít dầu và thêm vào thùng thứ hai 4 lít dầu thì tỉ số của số dầu của thùng thứ nhất và số dầu của thùng thứ hai là 2/4. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

                                  Kết quả hình ảnh cho có 2 thùng phuy

  => Phân tích: Với bài toán này ta chọn một lượng không thay đổi là “tổng số dầu của hai thùng” làm đơn vị quy ước. Rồi tính số dầu ở thùng thứ nhất lúc đầu và số dầu ở thùng thứ nhất sau khi bớt 4 lít theo “tổng đó”. Nhờ thế mà tính được tỉ số giữa số dầu ở thùng thứ nhất lúc đầu và số dầu ở thùng thứ nhất sau khi bớt, để đưa về bài toán “Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số”.

  Bài toán 3: Tỉ số số học sinh nam so với nữ của trường Thắng Lợi đầu năm là 3/4. Nếu chuyển thêm 60 học sinh nam từ trường khác đến thì tỉ số giữa học sinh nam và nữ là 9/10. Tìm số học sinh nữ của trường.

                                 Kết quả hình ảnh cho học sinh

  => Phân tích: Ở bài toán này số học sinh nữ của trường không thay đổi nên ta chọn số học sinh nữ làm đơn vị quy ước. Ta tính được 60 học sinh nam chuyển đến so với số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần. Từ đó tính được số học sinh nữ của trường.

  Bài toán 4: Trước đây, vào lúc mà tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì anh gấp đôi tuổi em. Biết rằng hiện nay tổng số tuổi của hai anh em là 40. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

                                  Kết quả hình ảnh cho 2 anh em

  - Với bài toán này ta chọn đơn vị quy ước là tuổi em trước đây.

  (theo Tạp chí thế giới trong ta)


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Tuấn Anh @ 18:17 02/10/2016
  Số lượt xem: 10049
  Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Tuấn Anh)
  Avatar

  Kết quả hình ảnh cho giải toán

  * Bài 1: Một cửa hàng bán được số gạo trong tháng như sau: Tuần 1 bán được số gạo bằng 1/2 số gạo của 3 tuần còn lại. Tuần 2 bán được số gạo bằng 1/3 số gạo của 3 tuần còn lại. Tuần 3 bán được số gạo bằng 2/5 số gạo của 3 tuần còn lại. Tuần 4 bán được ít hơn tuần 3 là 39 tấn. Tính số gạo mỗi tuần bán được?

  taifile

  Bài giải

  -Theo bài ta thấy: 

  Tuần 1 bán được số gạo bằng 1/2 số gạo của 3 tuần còn lại nên coi số gạo của 3 tuần còn lại là 2 phần bằng nhau thì số gạo bán được trong tuần 1 là 1 phần như thế. Vậy lúc này tổng số gạo bán được trong cả 4 tuần sẽ là (1+2) = 3 phần. Do đó số gạo bán được trong tuần 1 bằng 1/3 số gạo bán được trong cả 4 tuần.

  -Tương tự ta có:

  Số gạo bán được trong tuần 2 bằng ¼ tổng số gạo bán được trong cả 4 tuần.

  Số gạo bán được trong tuần 3 bằng 2/7 tổng số gạo bán được trong cả 4 tuần.

  Phân số chỉ số gạo bán được trong 3 tuần đầu là:

  1/3 + 1/4 + 2/7 = 28/84 + 21/84 + 24/84 = 73 / 84 (tổng số gạo bán trong 4 tuần)

  Số phần gạo bán trong tuần 4 là:

  84 – 73 = 11 (phần)

  Hiệu số phần gạo bán được tuần 3 so với tuần 4 là:

  24 – 11 = 13 (phần)

  Số gạo ứng với 1 phần bằng nhau này là:

  39 : 13 = 3 (tấn)

  Số gạo bán trong tuần 1 là:

  3 x 28 = 84 (kg)

  Số gạo bán trong tuần 2 là:

  3 x 21 = 63 (kg)

  Số gạo bán trong tuần 3 là:

  3 x 24 = 72 (kg)

  Số gạo bán trong tuần 4 là:

  3 x 11 = 33 (kg)

  Đáp số: Tuần 1: 84kg; Tuần 2: 63kg; Tuần 3: 72 kg; Tuần 4: 33 kg.

  *Bài 2: Đầu năm học, một trường tiểu học có số đội viên thiếu niên bằng 1/3 số học sinh còn lại của trường. Đến cuối học kì 1, nhà trường kết nạp thêm 63 em nữa nên số học sinh còn lại của trường bằng 3/2 số đội viên. Hỏi đến cuối học kì 1, số đội viên của toàn trường là bao nhiêu em ? (Trong suốt học kì 1, số hs của trường không đổi)

  taifile

  Giải

  Vì 1/(3+1) = 1/4 nên đầu năm, số đội viên bằng 1/4 số học sinh toàn trường.

  Vì 2/(3+2) = 2/5 nên cuối học kì 1, số đội viên bằng 2/5 số học sinh toàn trường.

  Phân số chỉ 63 học sinh mới được kết nạp thêm là:  2/5 - 1/4 = 3/20 (hs toàn trường)

  Số hs toàn trường là:     63 : 3/20 = 420 (hs)

  Đến cuối HK1, số đội viên của trường là:  420 x 2/5 = 268 (đội viên)

  Đ/s: 168 đội viên.

  *Bài 3: Nếu làm một mình thì người thứ nhất có thể hoàn thành công việc trong 25 ngày, người thứ hai hoàn thành trong 20 ngày, người thứ ba hoàn thành trong 24 ngày. Cả ba người cùng làm trong 2 ngày, sau đó chỉ còn người thứ ba làm trong 6 ngày. Phần việc còn lại người thứ nhất và người thứ tư cùng làm với người thứ ba trong 4 ngày nữa mới xong.

  Hỏi nếu người thứ tư làm một mình thì trong bao nhiêu ngày mới xong toàn bộ công việc?

  taifile

  Giải

  Một ngày người thứ nhất làm được:

  1 : 25=1/25 (công việc)

  Một ngày người thứ hai làm được:

  1 : 20 = 1/20 (công việc)

  Một ngày người thứ ba làm được:

  1 : 24 = 1/24 (công việc)

  Số ngày người thứ nhất đã làm:

  2 + 4 = 6 (ngày)

  Số ngày người thứ hai đã làm là 2 ngày.

  Số ngày người thứ ba đã làm là:

  1 + 6 + 4 = 12 (ngày)

  Người thứ nhất, người thứ hai và người thứ ba đã làm được số phần công việc là:

  1/26   x 6 + 1/20   x 2 + 1/24   x 12 = 21/25 (công việc)

  Trong 4 ngày người thứ tư làm được:

  1 –   21/25 = 4/25 (công việc)

  Một ngày người thứ tư làm được:

  4/25  : 4 = 1/25 (công việc)

  Nếu làm một mình, người thứ tư  làm công việc đó hết số ngày là:

  1 :  1/25 = 25 (ngày)

  Đ/s: 25 ngày

  * Bài 4: Tìm một số biết số đó chia 4 và 9 cùng dư 2 và hai thương hơn kém nhau 340 đơn vị. 

  taifile

  Giải

   Vì số đó chia 4 và 9 dư 2 nên nếu bớt số đó đi 2 đơn vị thì được số mới chia hết cho cả 4 và 9.

  Phân số chỉ giá trị thương của phép chia cho 4 là:    1 : 4 = 1/4 (số mới)

  Phân số chỉ giá trị thương của phép chia cho 9 là:  1 : 9 = 1/9 (số mới)

  Phân số ứng với 340 đơn vị là:  1/4 - 1/9 = 5/36 (số mới)

  Số mới đó là:  340 : 5/36 = 2448.

  Số cần tìm là:  2448 + 2 = 2450.

  Đ/s: 2450

                   Kết quả hình ảnh cho ô du lịch

  Bài 5. Một xí nghiệp có hai loại ô tô gồm ô tô du lịch và ô tô buýt. Số ô tô du lịch bằng 2/9 số ô tô buýt. Nhưng sau đó, xí nghiệp đổi 3 ô tô buýt để lấy 3 ô tô du lịch nên số ô tô du lịch bằng 1/3 số ô tô buýt. Tính xem xí nghiệp có tất cả bao nhiêu ô tô?

                                     taifile

                                            Bài giải

  Vì lúc đầu số ô tô du lịch bằng 2/9 số ô tô buýt nên lúc này số ô tô du lịch bằng:

                                     2 : (2 + 9) =2/11 (tổng số ô tô)

  Vì đổi 3 ô tô buýt để lấy 3 ô tô du lịch nên tổng số ô tô của xí nghiệp không đổi.

  Sau khi đổi, số ô tô du lịch bằng 1/3 số ô tô buýt, khi đó số ô tô du lịch bằng:

                                    1 : (1 + 3 ) = 1/4 (tổng số ô tô)

  Phân số chỉ số phần của 3 ô tô du lịch so với tổng số ô tô là:

                                    1/4 - 2/11 = 3/44 (tổng số ô tô)

  Xí nghiệp có tất cả số ô tô là:

  3 : 3/44 = 44 (ô tô)

  Đ/s: 44 ô tô

  * Bài 6: Có 75 quyển vở được chia hết cho 4 tổ. Tổ 1 =  1/3 tổ 2. Tổ 3 = 1/2 tổng số vở của tổ 1 và tổ 2. Tổ 4 nhiều hơn 1/4 số vở của 3 tờ trên là 3 quyển. Hỏi mỗi tổ được bao nhiêu quyển vở?

  taifile

  Giải

  ...

  Avatar

  Kết quả hình ảnh cho giải toán

   
  Gửi ý kiến

  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !